Zmień język na:

U.S. Money Express Co – Ochrona Prywatności

Rev. 07/07/2017

FAKTY W JAKI SPOSÓB U.S. MONEY EXPRESS GROMADZI I WYKORZYSTUJE DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKÓW NASZEJ WITRYNY INTERNETOWEJ?
Dlaczego? Firmy finansowe mogą wybierać sposób i zakres w jakim udostępniają dane osobowe klientów. Prawo federalne daje konsumentom prawo tylko do częściowego ograniczania udostępniania danych. Prawo federalne wymaga jedonocześnie od nas informowania o sposobie gromadzenia, udostępniania i ochrony Twoich danych osobowych. Przeczytaj uważnie poniższe zasady ochrony prywatności, aby dokładnie zrozumieć zakres czynności dotyczących danych osobowych.
Co? Rodzaj gromadzonych i udostępnianych przez nas danych osobowych zależy od produktów lub usług, z jakich korzystasz. Informacje te mogą obejmować:
  • Numery i kopie dokumentów potwierdzających tożsamość, takich jak prawo jazdy, stanowy dokument identyfikacyjny, paszport, numer Social Security lub ITIN
  • Imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu komórkowego i / lub telefonu domowego, data urodzenia, zawód
  • Salda rachunków bankowych i historia transakcji
  • Informacje o rachunkach bankowych i historii płatności
  • Informacje dotyczące źródła pochodzenia funduszy
  • Informacje na temat komputerów i urządzeń mobilnych takich jak adres IP, typ przeglądarki, system operacyjny, geolokalizacja urządzenia mobilnego, numer oraz pozostałe informacje dotyczące urządzenia, takie jak właściwości urządzenia i operatora, data i godzina korzystania z naszej witryny, używany adres internetowy aby połączyć się z naszą stroną internetową podczas odwiedzania nas i cookie
Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, udostępnianie i przechowywanie informacji przez komputery lub inne urządzenia do przesyłania i przechowywania danych w Stanach Zjednoczonych i za granicą.
W jaki sposób? Gromadzenie i udostępnianie danych osobowych jest niezbędne do prowadzenia codziennej działalności przez firmy finansowe. W poniższej sekcji podajemy powody, dla których firmy finansowe mogą udostępniać dane osobowe swoich klientów; powody, dla których US Money Express Co decyduje się to robić; oraz przypadki, w których klienci mogą ograniczyć udostępnianie.

Powody, dla których możemy udostępniać twoje dane osobowe Czy U. S. Money Express Co. Może udostępnić dane? Czy możesz ograniczyć to udostępnianie?
Do codziennych czynności związanych z działalnością naszej firmy — takich jak przetwarzanie transakcji, zarządzanie relacjami z naszymi klientami, zbieranie informacji o korzystaniu z witryny i jej wydajności, odpowiedziami na nakazy sądowe i dochodzenia prawne, wykrywanie i zapobieganie oszustwom i innym nielegalnym działaniom, oraz w każdy inny sposób dozwolony przez prawo TAK NIE
W celach marketingowych — do oferowania naszych produktów i usług lub powiadamiania o promocjach TAK TAK
Do wspólnego marketingu z innymi firmami finansowymi TAK TAK
Do codziennych celów biznesowych naszych partnerów — informacje o Twoich transakcjach i doświadczeniach TAK NIE
Do codziennych celów biznesowych naszych partnerów — informacja o Twojej zdolności kredytowej NIE Nie udostępniamy
W celach marketingowych- naszym partnerom TAK TAK
W celach marketingowych-innym podmiotom gospodarczym TAK TAK

W jaki sposób można ograniczyć udostępnianie swoich danych?
Uwagi
W odniesieniu do nowych klientów, udostępnianie informacji możemy rozpocząć w ciągu [30] dni od daty powiadomienia.
Możemy nadal udostępniać Twoje informacje w niniejszy opisany sposób, nawet jeżeli zaprzestałeś korzystania z naszych usług.
Możesz jednak w dowolnym momencie skontaktować się z nami, aby ograniczyć udostępnianie swoich danych.

Pytania? Zadzwoń pod numer 888.273.0828 lub wejdź na stronę www.usmoneyexpress.com
Kim jesteśmy?
Kto dostarcza to powiadomienie? U.S. Money Express Co.
Co robimy?
W jaki sposób U.S. Money Express Co chroni moje dane osobowe? W celu ochrony danych osobowych klientów przed nieautoryzowanym dostępem i użyciem, stosujemy środki bezpieczeństwa zgodne z wymaganiami prawa federalnego. Środki te obejmują zabezpieczenia komputerowe oraz bezpieczny sposób przechowywania dokumetów i zabezpiecznie budynków. Dostęp do danych osobowych klientów posiadają wyłącznie nasi pracownicy oraz upoważnieni pracownicy naszych agentów i przedstawicieli, tylko w niezbędnym dla nich zakresie.
W jaki sposób i kiedy U.S. Money Express Co gromadzi moje dane osobowe? Dla przykładu, dane osobowe naszych klientów są gromadzone przy:
wysyłce lub odbiorze pieniądzy, przy podawaniu informacji do nas lub do naszych agentów, wizytowaniu lub korzystaniu z naszej witryny internetowej (na przykład, aby zarejestrować się, sfinalizować transakcję lub zarządzać swoim profilem), braniu udziału w promocjach, zarejestrowaniu się, aby otrzymywać powiadomienia drogą elektroniczną lub komunikację marketingową.

Możemy również gromadzić dane osobowe z innych źródeł, w tym systemów komputerowych i urządzeń mobilnych, podmiotów stowarzyszonych i innych firm.
Dlaczego nie mogę całkowicie ograniczyć udostępniania danych osobowych? Prawo federalne daje klientom prawo ograniczenia udostępniania danych osobowych w następująch przypadkach:
  • Udostępniania danch osobowych wykorzystywancyh do codziennych celów biznesowych partnerów - informacji o Twojej zdolności kredytowej
  • Partnerom, w celach marketingowych
  • Innym podmiotom gospodarczym, w celach marketingowych
Przepisy stanowe oraz poszczególne podmioty gospodarcze mogą dawać dodatkowe możliwości do ograniczania udostępniania danych.
Definicje
Partnerzy Firmy powiązane wspólną własnością lub zarządzaniem. Mogą to być przedsiębiorstwa finansowe i niefinansowe.
Inne podmioty gospodarcze Firmy niezwiązane wspólnym posiadaniem lub zarządzaniem. Mogą to być przedsiębiorstwa finansowe i niefinansowe
Wspólny marketing Formalne porozumienie między niezwiązanymi firmami finansowymi dotyczące marketingu usług i produktów finansowych
Inne ważne informacje
OCHRONA PRYWATNOŚCI NIEPEŁNOLETNICH Nasza strona internetowa nie jest skierowana do dzieci w wieku poniżej 13 lat. U.S. Money Express Co nie gromadzi w świadomy sposób informacji od osób poniżej 13 roku życia.

ZEWNĘTRZNE STRONY INTERNETOWE Nasza strona internetowa może być powiązana ze stronami innych osób prawnych lub fizycznych. US Money Express nie ponosi odpowiedzialności za treść i procedury dotyczące prywatności stron internetowych, które są powiązane z naszą witryną.

PLIKI COOKIES Niektóre z naszych stron internetowych mogą zawierać "pliki cookie" (dane przesyłane do przeglądarki internetowej i przechowywane na komputerze). Możesz zablokować pliki cookie, wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce. Należy pamiętać, że jeśli nie zaakceptujesz plików cookie lub zmienisz ustawienia przeglądarki, może to wpłynąć na dogodność korzystania z naszej witryny.

“NIE ŚLEDZIĆ” U. S. Money Express Co nie reaguje na sygnały "nie śledzić" przeglądarki internetowej oraz inne mechanizmy, które oferują możliwość wprowadzenia ograniczeń w zakresie gromadzenia danych osobowych dotyczących aktywności internetowej klientów rozłożonej w czasie i przy użyciu stron internetowych osób trzecich.

ZMIANY U.S. Money Express Co zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych zasad dotyczących ochrony prywatności. Aktualne zasady można otrzymać dzwoniąc pod numer 1.888.273.0828 (bezpłatny) lub 1.773.774.8787 lub odwiedzając naszą stronę internetową pod adresem www.usmoneyexpress.com