Zmień język na:

Jak to działa


Rejestracja

Otwórz stronę www.dolarydokraju.com i kliknij przycisk „Zarejestruj się”:

Następnie wypełnij krótką formę z danymi osobistymi, podaj adres e-mailowy, który będzie Twoim loginem, oraz utwórz własne hasło.

Po podaniu informacji osobistych, utworzeniu loginu i hasła, konieczne jest zaakceptowanie naszej Polityki Prywatności. Należy kliknąć na zaznaczony w żółtym polu wyraz "ZAAKCEPTOWANIE", co otworzy podstronę z Polityką Prywatności i przycisk "Akceptuję".

Akceptacja Polityki Prywatności uaktywni przycisk "Zarejestruj". Po kliknięciu tego przycisku otrzymasz wiadomość na adres e-mailowy podany jako login. Wiadomość tą należy otworzyć i postępować dalej zgodnie z podanymi w niej instrukcjami.

Wybór odbiorcy

Zaloguj się na stronie www.dolarydokraju.com:

Podaj dane nowego odbiorcy przekazu: imię, nazwisko oraz adres, albo wybierz z listy odbiorcę, którego dane wcześniej zostały już wpisane. Wpisanie numeru telefonu odbiorcy pozwala na szybki kontakt jeśli np. zaistnieje potrzeba wyjaśnienia jak łatwo odebrać wysłane pieniądze.

Wybieranie rodzaju przekazu

Wybierz rodzaj przekazu, jaki chcesz wysłać:

Następnie wybierz walutę, w której ma być zrealizowany przekaz:

Wpisz w jakim celu wysyłany jest przekaz, np.: pomoc finansowa, prezent dla brata itp (jest to wymagane w krajach europejskich).

Przekaz gotówkowy (Cash payout)

Jeśli odbiorca ma otrzymać dolary (USD), wybierz z listy oddział banku PKO BP, w którym nastąpi odebranie przekazu.

Aby znaleźć adres oddziału banku, wystarczy w polu „Miejscowość” wpisać trzy pierwsze litery jej nazwy i kliknąć „Szukaj”.

Pokaże się wtedy lista miejscowości, których nazwa zaczyna się na wybrane litery, wraz z adresami placówek banku dostępnych dla odbiorcy. Klinij „Wybierz”, aby przenieść wybrany adres na przekaz.

Przekazy złotówkowe (PLN) mogą być odebrane w dowolnej placówce Poczty Polskiej lub oddziale Banku Pocztowego.

Przelew na konto (Account deposit)

Możesz wysłać przekaz na rachunek odbiorcy prowadzony w dowolnym banku w dolarach amerykańskich (USD), w złotych (PLN) lub w walucie euro (EUR).

Aby uniknąć strat, koniecznie sprawdź i upewnij się, że wybierasz właściwą walutę docelową. Jeżeli rachunek odbiorcy prowadzony jest w walucie innej niż waluta wskazana przez Ciebie, bank zagraniczny, który prowadzi ten rachunek, może zastosować własne kursy wymiany i opłaty za wymianę.

Wpisz dokładnie numer rachunku odbiorcy, a następnie kliknij przycisk „Sprawdź”.
System sprawdzi, czy wprowadzony numer rachunku jest zgodny z formułą IBAN (jest to sposób numeracji kont bankowych obowiązujący w krajach europejskich niezależnie od ich waluty).

Dostawa gotówki

Usługa oferowana w złotych polskich (PLN) wyłącznie przez US Money Express.
Wysłane pieniądze zostaną doręczone pod wskazany adres odbiorcy przez pracownika Poczty Polskiej.

Opłata za przekaz

Wpisz kwotę, którą chcesz przesłać. Możesz wpisać kwotę, którą chcesz wysłać, lub kwotę, którą ma otrzymać odbiorca. US Money Express gwarantuje najlepszy, zawsze aktualny kurs wymiany!

Wybierz w jaki sposób chcesz opłacić przekaz: z konta bankowego czy kartą kredytową lub debetową.

Jeśli wybierzesz jako formę zapłaty za przekaz kartę kredytową lub debetową, pamiętaj że imię, nazwisko oraz adres właściciela karty muszą być takie same, jakie zostały wprowadzone w Twoim profilu.
Wybierz rodzaj karty, wpisz numer karty, oraz wybierz datę ważności karty i wpisz kod bezpieczeństwa (CVV).
Kliknij „Weryfikuj”.

Jeśli chcesz zapłacić za przekaz ze swojego konta bankowego, zaznacz tą metodę płatności, a następnie kliknij „Dodaj konto”, aby otworzyć nową stronę z informacją jakie czynności należy wykonać (przy kolejnych Twoich transakcjach wysyłki pieniędzy wszystkie poniższe czynności będzie można pominąć):

Dodawanie konta jako metody płatności

Płatności przy pomocy konta bankowego mogą być dokonywane tylko za pomocą kont bankowych w instytucjach finansowych znajdujących się na terenie Stanów Zjednoczonych.

Po wybraniu po raz pierwszy metody płatności „Zapłać z KONTA BANKOWEGO” wyświetli się ramka „Informacje o Koncie Bankowym”. Należy nacisnąć przycisk „Dodaj konto”:

Alternatywnie można wybrać górną zakładkę „Twój Profil” i zakładkę „Metody Płatności” po lewej stronie:

UWAGA!
Płatności przy pomocy konta bankowego mogą być dokonywane tylko za pomocą kont Jeżeli dokument tożsamości ze zdjęciem nie był uprzednio dodany do Twojego Profilu, pojawi się informacja:

Po naciśnięciu przycisku „Dodaj Dokument ze Zdjęciem”należy postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w opisie „Dodawanie dokumentu tożsamości”.

Następny krok to naciśnięcie przycisku „Dodaj konto” i wpisanie informacji dotyczących konta bankowego, z którego chcemy dokonać płatności. Potrzebny będzie numer rachunku i tzw. bank Routing Number (9-cio cyfrowy numer kierunkowy banku). W razie potrzeby Routing Number może podać Państwu Wasz bank.

Dodatkowo, aby zapewnić bezpieczeństwo transakcji, prosimy o załączenie dokumentu potwierdzającego własność i numer rachunku bankowego, np. listu z banku lub kopii miesięcznego wyciągu bankowego. Dokument można dodać do naszego systemu po naciśnięciu przycisku „Choose File”. W przypadku, gdy dodajemy dokument korzystając z telefonu komórkowego lub tabletu, pojawi się również bezpośrednia możliwość zrobienia zdjęcia tego dokumentu.

Strona internetowa wyświetli potwierdzenie, że dokumenty zostały przez nas otrzymane. Potwierdzenie otrzymania dokumentu, jak również informacja, że został on zweryfikowany i zatwierdzony, będzie do Państwa wysłana drogą e-mail.

W przypadku, gdy Dział Compliance poprosi o dodatkowe dokumenty, prosimy o nadesłanie ich w następujący sposób: po zalogowaniu wybieramy górną zakładkę „Twój Profil”, następnie „Metody Płatności z lewej strony i przycisk „Dodaj dokument”:

UWAGA!

Użytkownicy mają możliwość dodania więcej niż jednego rachunku bankowego, z którego będą mogli dokonywać płatności (przycisk „Dodaj konto”); mogą rówież w razie potrzeby usunąć uprzednio dodany rachunek bankowy (przycisk „Usuń”):

UWAGA!
  • Każdy przedstawiony przez Państwa dokument jest indywidualnie weryfikowany i zatwierdzany przez Dział Compliance. Staramy się aby następowało to jak najszybciej, jednakże czas weryfikacji dokumentów nadesłanych poza naszymi godzinami pracy może być wydłużony.
  • W niektórych przypadkach konieczne może być przedstawienie dodatkowych dokumentów, np. potwierdzających adres lub zmianę nazwiska. Dział Compliance skontaktuje się wówczas z Państwem bezpośrednio przy pomocy e-mail lub telefonicznie.

Ustawienie kodu PIN

Przy pierwszej transakcji opłacanej przelewem z konta bankowego będziecie Państwo poproszeni o wybranie kodu PIN. Jest to dodatkowa forma zabezpieczenia Państwa przed nieautoryzowanymi transakcjami. Wprowadzenie numeru PIN będzie wymagane do każdej transakcji opłacanej przy pomocy tego konta bankowego.

Alternatywnie, kod PIN można ustawić klikając górną zakładkę „Twój Profil”, następnie „Metody Płatności” po lewej stronie i przycisk „Ustaw kod PIN”:

Dodawanie dokumentu tożsamości

W trakcie transakcji, która będzie wymagać dokumentu tożsamości, na stronie pojawi się informacja- należy kliknąć na link zawarty w słowie „tutaj”:

Alternatywnie, można wybrać górną zakładkę „Twój Profil” i „Dokumenty” z lewej strony, a następnie przycisk „Dodaj Nowy Dokument”:

Prosimy o wybranie dokumentu, jakim Państwo będziecie się chcieli posłużyć:

Przypominamy, że na potrzebę identyfikacji akceptowane są następujące dokumenty ze zdjęciem:

  • Prawo jazdy lub ID stanowe wydane na terenie Stanów Zjednoczonych
  • Employment Authorization Card
  • Paszport lub karta paszportowa
  • Permanent Resident Card (tzw. “zielona karta”)
  • Mexican Consular ID lub Mexican Voting ID

“Business Tax ID Number” NIE MOŻE być użyty w tym przypadku, jako że nie jest to dokument ze zdjęciem.

Po wpisaniu numeru, stanu (lub kraju) wystawienia i daty ważności należy kliknąć na przycisk „Choose File” i wybrać odpowieni plik (zeskanowana uprzednio kopia dokumentu, zdjęcie wykonane uprzednio przy pomocy telefonu lub tabletu, itp.) do załadowania. Akceptujemy tylko pliki zapisane jako .pdf lub .jpg (.jpeg). W przypadku, gdy dodajemy dokument korzystając z telefonu komórkowego lub tabletu, pojawi się również bezpośrednia możliwość zrobienia zdjęcia tego dokumentu.

UWAGA!
Prosimy o zwrócenie uwagi na wielkość wysyłanego pliku- nie może on przekraczać 8MB.

Gdy wybrany dokument zostanie odpowiednio dołączony, należy przycisnąć przycisk „Zapisz”, aby wysłać dokument do zatwierdzenia przez U.S. Money Express.

Strona internetowa wyświetli potwierdzenie, że dokumenty zostały przez nas otrzymane.
Po weryfikacji Twoich danych i dokumentu wyślemy do Ciebie wiadomość, a w Twoim profilu zostanie zaznaczone, że dokument został zweryfikowany.

UWAGA!
  • Każdy przedstawiony przez Państwa dokument jest indywidualnie weryfikowany i zatwierdzany przez Dział Compliance. Staramy się aby następowało to jak najszybciej, jednakże czas weryfikacji dokumentów nadesłanych poza naszymi godzinami pracy może być wydłużony.
  • W niektórych przypadkach konieczne może być przedstawienie dodatkowych dokumentów, np. potwierdzających adres lub zmianę nazwiska. Dział Compliance skontaktuje się wówczas z Państwem bezpośrednio przy pomocy e-mail lub telefonicznie.

Anulowanie przekazu (do 30 minut)

Każdemu zdarza się od czasu do czasu zmienić zdanie lub pomylić się. Dlatego każdy przekaz można anulować w ciągu 30 minut od jego nadania, bez względu na powód. W tym celu zaloguj się do serwisu www.dolarydokraju.com i wybierz opcję „Przekazy”:

Otworzy się Historia Przekazów gdzie możesz zobaczyć transakcję, którą chcesz anulować. Możesz anulować w ten sposób tylko przekazy mające status „Ready” klikając „Anuluj”:

Otrzymasz dodatkowe pytanie, czy na pewno ten właśnie przekaz chcesz anulować.
Jeśli tak, kliknij „OK”:

Wybrany wcześniej przekaz zostanie anulowany, o czym zostaniesz powiadomiony natychmiast.

Anulowanie nieodebranych przekazów

Jeżeli przekaz został już wysłany, ale odbiorca nie zrealizował go z jakiegoś powodu, i chcesz go anulować, skontaktuj się z nami zgodnie z poniższą instrukcją:

Zaloguj się do serwisu www.dolarydokraju.com i wybierz zakładkę „POCZTA”:

Wpisz numer przekazu, który powinien być anulowany, oraz kliknij na „Wyślij Wiadomość”, otwierając stronę do korespondencji.

Alternatywnie, odszukaj w „Historii Przekazów” przekaz, który chcesz anulować, i kliknij przycisk „Zapytanie”:

Wpisz swoją prośbę o anulowanie przekazu w polu „Twoja wiadomość” oraz kliknij „Wyślij”:

Nasz dział obsługi klienta odpisze na Twoją prośbę. Gdy tylko odpowiedź będzie wpisana do serwisu, znajdziesz ją ponownie wybierając zakładkę „Poczta”.