Zmień język na:

Często Zadawane Pytania

Oferujemy usługę przekazu pieniędzy do Polski, Czech, Słowacji, Rosji, Ukrainy, Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Estonii, Gruzji, Izraela, Kazachstanu, Kirgistanu, Łotwy, Litwy, Mołdawii, Tadżykistanu, Uzbekistanu i większości krajów Unii Europejskiej.
U.S. Money Express oferuje kilka wygodnych sposobów przekazu pieniędzy:
 • Bezpośredni przelew na konto bankowe prowadzone w dolarach amerykańskich, polskich złotych i euro - Account deposit.
 • Wypłatę gotówki w dolarach amerykańskich w oddziałach PKO Banku Polskiego. (usługa dostępna tylko w Polsce) - Cash payout.
 • Wypłatę gotówki w dolarach amerykańskich w placówkach banków należących do Contact Network - Cash payout.
 • Wypłatę gotówki w dolarach amerykańskich w oddziałach Ceskoslovenska obchodni banka a.s. (usługa dostępna tylko w Republice Czeskiej) - Cash payout.
 • Wypłatę gotówki w złotych polskich w oddziałach Poczty Polskiej i Banku Pocztowego. (usługa dostępna tylko w Polsce) - Cash payout.
 • Dostarczenie gotówki do domu odbiorcy przez pracowników Poczty Polskiej. (usługa dostępna tylko w Polsce) - Cash delivery.
Aby obliczyć szacunkowy koszt transakcji oraz sprawdzić limity kwotowe, kliknij tutaj.
 • Akceptujemy karty debetowe i kredytowe Visa i MasterCard wydane przez amerykańskie instytucje finansowe. Należy pamiętać, że instytucja która wystawiła kartę kredytową może pobierać dodatkową opłatę za tzw "Cash advance" - w celu uzyskania szczegółowych informacji o dodatkowych opłatach należy skontaktować się z tą instytucją finansową.
 • Możliwa jest też zapłata z własnego rachunku bankowego. Aby zapłacić za transakcję z własnego rachunku bankowego, należy upoważnić U.S. Money Express do obciążenia rachunku bankowego kwotą transakcji i związanymi z nią opłatami.
Wymagane jest podanie pełnego imienia, nazwiska i adresu zamieszkania odbiorcy przekazu. Ponadto w przypadku przelewów na konta bankowe należy podać numer konta odbiorcy i walutę konta. Należy upewnić się, że numer konta i waluta konta są poprawne - niestety, jeśli wybrana zostanie niewłaściwa waluta konta, bank odbiorcy może odrzucić transakcję lub przeliczyć przekazane środki według własnego kursu wymiany. U.S. Money Express Co. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek opłaty lub straty wynikające z podania nieprawidłowego numeru konta lub nieprawidłowej waluty konta.
W zależności od kwot i częstotliwości transakcji możemy poprosić o przesłanie zeskanowanego dokumentu tożsamości. Akceptowane formy dokumentu tożsamości to:
 • Amerykańskie prawo jazdy lub stanowy dokument identyfikacyjny (State ID).
 • Paszport
 • Karta stałego rezydenta
Odbiorcy zawsze będą musieli przedstawić swoje dokumenty tożsamości w miejscu wypłaty przekazu. Nadawca powinien powiadomić odbiorcę o przekazie pieniężnym, a także podać wszystkie dodatkowe informacje potrzebne do wypłaty przekazu takie jak miejsce wypłaty przekazu, unikalny numer identyfikacyjny przekazu itd. Wszystkie te informacje są wymienione na pokwitowaniu dokonania przekazu (Transfer Receipt).
Możliwość anulowania jest dostępna przez co najmniej 30 minut po zakończeniu wystawienia przekazu. Można to zrobić przechodząc do "Historii Transferu" i wybierając przycisk "Anuluj".

Prośba o anulowanie przekazu w późniejszym terminie może być przesłana do nas za pomocą zakładki "Zapytanie". Anulowanie w późniejszym terminie może mieć miejsce pod warunkiem, że przekaz nie został wypłacony lub zapisany na rachunku bankowym – obowiązują również warunki specjalne (szczegóły w Regulaminie ).
Status przekazu można sprawdzić w dowolnym momencie w zakładce "Historia Przekazów". Można również skontaktować się z nami lub zadzwonić pod numer 888.237.0828 (bezpłatny) lub 773.774.8787.